Referenceliste:

Jeg har bl.a. fotograferet for følgende kunder, hvor billederne enten er blevet brugt til presseudsendelser, magasiner, årsberetninger og / eller til hjemmesider:

Advice A/S
Arbejdsmiljørådgiverne, Kbhn.
Arbejdsmiljø, magasinet
Ason A/S, Kgs. Lyngby
Byggeriets IT
Cacidi Systems A/S
Civiløkonomen
Dansk Handelsblad A/S
Danske Bank A/S, Kommunikation
Danske Fjernvarmeværkers Forening
Danske Fragtmænd A/S
Delpro A/S, Kolding
DSB A/S, Kommunikation
eDanmark, IT- og Telestyrelsen
Ejendomsmæglerforeningen
Ergoterapeuten
FOA
Folkeskolen
Grafisk Arbejdsgiverforening, Odense
Gumlink A/S, Vejle
H. J. Hansen A/S, Odense
H. J. Hansen Elektronik A/S, Vejle
HK Laboranten
HK Stat
IDA Ingeniørforeningen i Danmark
Jernbane Tidende
Kjær Group A/S, Svbg.
Kommunekemi A/S
LVU bladet
Menighedsrådsbladet
Naturgas Fyn A/S
Nykredit A/S
Patent- & Varemærkestyrelsen
PostDanmark A/S
PTU-nyt
Realkredit Danmark A/S, Kommunikation afd.
RevisonsFirmaet Edelbo, Statsaut. Revisionsvirksomhed, Svbg.
Saint-Gobain Isover A/S, Vamdrup
Sydbank A/S
TDC Mobil A/S
TopDanmark A/S
UlsaPack A/S, Ullerslev